Przykładowy cennik (ceny netto)

Usługi księgowe

                                                KPiR bez VAT KPiR z Vat Ryczałt bez VAT Ryczałt z VAT
do 5 wpisów 99 zł 119 zł 50 zł 70 zł
6 - 30 wpisów 130 zł 150 zł 90 zł 110 zł
31-50 wpisów 150 zł 180 zł 120 zł 150 zł
51 - 100 wpisów 200 zł 250 zł 150 zł 190 zł
101-150 wpisów 245 zł 295 zł 150 zł 200 zł
151 - 200 wpisów 290 zł

340 zł

150 zł 250 zł
pow. 200 wpisów ustalane indywidualnie

 Ceny mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia transakcji unijnych, exportu, importu, przeliczania różnic kursowych itp.

 

Obsługa płacowa oraz ZUS

 • 20 zł za osobę (lista płac, ZUS, PIT)
 • rozliczenie właściciela  - gratis
 • rozliczenie umów zleceń (ZUS, PIT, rachunek) - 20 zł/umowa
 • rozliczenie umów o dzieło (PIT, rachunek) - 15 zł/umowa
 • przygotowanie umowy - 20 zł/umowa
 • rozliczenia pracowników jak: PIT-11, PIT-4R, PIT-8A, PIT-8AR – gratis
 • rozliczenia PIT 40 -15 zł

Usługi pozostałe

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych - gratis
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia - gratis
 • sporządzenie wezwań do zapłaty - 10 zł
 • sprawozdanie GUS - 30 zł
 • sporządzenie korekty ZUS, US z winy klienta - 30 zł
 • roczne zeznanie PIT 28, PIT 36, PIT 37 - 25 zł z jednym dochodem bez ulg, każdy następny dochód, ulga, małżonek - 7 zł
 • PIT 38, PIT 39 - 30 zł
 • rozliczenie roczne z dochodem z zagranicy - od 90 zł

Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny nie obejmują wymaganych opłat skarbowych i sądowych, kosztów dojazdu poza obszar województwa kujawsko-pomorskiego oraz mają wyłącznie charakter orientacyjny. Ostateczna cena usługi ustalana jest indywidualnie.

Zapisem księgowym jest każdy dokument, podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np: faktura, rachunek, dobowy raport fiskalny, lista płac, wyciąg bankowy, rozliczenie różnic kursowych. Zapisem księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych.